luni, 31 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5465 ha
Intravilan: 338 ha
Extravilan: 5127 ha
Populatie: 5750
Gospodarii: 2230
Nr. locuinte: 2229
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Ostroveni, Lişteava
Asezarea geografica:
Comuna este situată în extremitatea sud-estică a judeţului Dolj, la 63 km distanţă de Craiova, centru administrativ şi politic al judeţului
Activitati specifice zonei:
Activitatea de bază a locuitorilor comunei Ostroveni este agricultura, susţinută de cele două ramuri: creşterea animalelor şi cultura plantelor, activitate ce se desfăţoară în special în gospodăriile individuale
Alte domenii de activitate din comună sunt: serviciile, comerţul, turismul, prelucrarea lemnului, pescuitul şi creşterea albinelor
Activitati economice principale:
Agricultură
Creşterea animalelor
Cultura plantelor
Turism
Obiective turistice:
Pădurea Zăval
Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
Situl arheologic Lişteava
Necropola sat Lişteava
Evenimente locale:
Festivalul "În pădure la Zaval" - în prima duminică a lunii august
Facilitati oferite investitorilor:
Suport logistic şi consultanţă
Scutiri de taxe şi impozite în temei legal
Concesionări terenuri
Amenajare drumuri
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă
Canalizare
Epurare
Asfaltat drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Amenajare centru civil
Reabilitare cămin cultural
Amenajare parc comunal
Amenajare bază sportivă
Reţea integrală de alimentare cu apă şi canalizare sat Lişteava, comuna Ostroveni
Completarea sistemului clasic de producţie a apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară prin programul Casa Verde, la obiectivele din comună